سیاست دسترسی آزاد

با هدف ترویج علم و رشد روز افزون اساتید، محققین و دانشجویان رشته مهندسی معدن و همچنین آشنایی دانشجویان مقاطع مختلف با امر پژوهش و مقاله نویسی استفاده از تمامی مقالات این نشریه به صورت رایگان  قابل دانلود می باشد.

اشتراک گذاری