حق تکثیر


به اطلاع نویسندگان محترم مقالات می رساند در تدوین مقالات خود می بایست در صورتی که قسمتی از مقاله خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از منابع دیگری برداشت کرده اید در انتهای مقاله با توجه به استاندارد موجود در این سایت آدرس منابع به طور کامل ذکر کنید.

نویسندگان متعهد می گردند که نوشته خود را قبلا در هیچ یک از کنفرانس ها و نشریات فارسی و انگلیسی زبان دیگر به چاپ نرسانده باشند و در صورت وجود ابهام در این زمینه می توانند با سردبیر نشریه تماس حاصل نمایند.

پس از ارسال مقاله به نشریه بلور تا قبل از مراحل داوری نهایی امکان بازپسگیری مقاله وجود داشته اما در صورت تایید نهایی مقاله کلیه حقوق مادی و معنوی چاپ مقاله نویسنده به نشریه بلور منتقل می گردد.

سردبیر، مدیر مسئول، اعضای هیئت تحریریه و داوران نشریه بلور متعهد می گردند مقالات ارسالی به این نشریه را صرفا جهت چاپ و انتشار در نشریه به کار برده و هیچ گونه سو استفاده احتمالی از این امر صورت نگیرد.

درج تمامی مطالب و استفاده از مقالات به چاپ رسیده در این نشریه با ذکر منابع و بر اساس استاندارد های تعیین شده قابل ارجاع در قسمت مقالات بلا مانع است.

 

 

اشتراک گذاری