ارسال مقالات _داوری مقالات

ارسال مقالات _داوری مقالات

نویسندگان محترم برای ارسال مقاله خود و داوران گرامی برای داوری مقالاتی که به آنها واگذار شده است بایستی بر روی لینک زیر کلیک کرده و با اطلاعات ثبت نامی خود وارد سیستم شوند. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید برای ارسال مقاله خود نیاز به ثبت نام در سامانه دارید که فقط 20 ثانیه از زمان ارزشمند شما را خواهد گرفت.

http://blour.scientica.pub

اشتراک گذاری