اطلاعات تماس

آدرس دفتر نشریه: تهران،خیابان حافظ،تقاطع سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، طبقه اول،دفتر نشریه بلور
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳
تلفن : ۰۲۱۶۴۵۴۲۹۲۷
آدرس ایمیل blour@aut.ac.ir
وبسایت رسمی
http://www.blourmag.ir
 http://www.sam.aut.ac.ir

اشتراک گذاری