اهداف و چشم اندازها

نشریه بلور یکی از معدود نشریات در حوزه مهندسی معدن بوده که در طی مدت بیش از 20 سال به کمک دانشجویان و اساتید برجسته دانشگاه صنعتی امیرکبیر سعی در ترویج و آموزش فنون اصلی پژوهش و انتشار مقالات داشته است.

در این راستا از کلیه پژوهشگران، اساتید گرانقدر دانشگاه‌ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مهندسان شاغل در صنعت درخواست می‌گردد که مقالات علمی پژوهشی اصیل و دقیق خود را برای این مجله ارسال نمایند.

اشتراک گذاری