اطلاعات مجله

نام کامل نشریه فصل نامه بلور، نشریه علمی تخصصی مهندسی معدن
نام انگلیسی Blour, Journal of Mining engineering
کد شاپا ISSN چاپی 2538-4728
کد شاپا ISSN دیجیتال  
موعد چاپ به صورت فصل نامه ( سه ماه یک بار)
نحوه چاپ کاغذی، دیجیتال
هزینه چاپ مقالات رایگان
موضوع مهندسی معدن و علوم وابسته
سردبیر مهندس محمد عسکری
وب سایت رسمی http://blourmag.ir

 

اشتراک گذاری