سایت جدید مجله بلور فعال شد

محققین و اساتید بزرگوار،

مفتخر هستیم به اطلاع جامعه دانشگاهی کشور برسانیم که فصل نامه علمی بلور در پایگاه www.blourmag.ir و با نرم افزار جدید راه اندازی و آماده دریافت و انتشار مقالات گردیده است.

اشتراک گذاری