معرفی کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن، ویژه گرایش های استخراج و مکانیک سنگ


خلاصه مقاله

کتاب حاضر توسط دانیال قدیانی و احسان آزاد  دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر به رشته تحریر در آمده است. این کتاب که توسط انتشارات ناقوس به چاپ رسیده در قالب 4 فصل که شامل درسنامه های جامعی از دروس  آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدن در گرایش های استخراج معدن و مکانیک سنگ می باشد.

کلمات کلیدی

کنکور کارشناسی ارشد

معرفی کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن، ویژه گرایش های استخراج و مکانیک سنگ


نویسندگان

دانیال قدیانی

ایمیل: D.ghadyani@aut.ac.it
وابستگی سازمانی: دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن٬ مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن، ویژه گرایش های استخراج و مکانیک سنگ


نحوه ارجاع دادن

ونکور

قدیانی د. معرفی کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن، ویژه گرایش های استخراج و مکانیک سنگ. فصل‌نامه بلور. 2017; 19(38):43


آپا

قدیانی, د. (2017). معرفی کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن، ویژه گرایش های استخراج و مکانیک سنگ. فصل‌نامه بلور, 19(38), 43.


شیکاگو

دانیال قدیانی "معرفی کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن، ویژه گرایش های استخراج و مکانیک سنگ". فصل‌نامه بلور 19, شماره. 38 (2017).

معرفی کتاب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن، ویژه گرایش های استخراج و مکانیک سنگ


اشتراک گذاری

بر روی آیکون شبکه اجتماعی که می‌خواهید این مقاله را در آن به اشتراک بگذارید کلیک کنید.