سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی


خلاصه مقاله

کنترل اتوماتیک همزمان با رشد صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است. کنترل اتوماتیک به عنوان بخش مهمی از فرایندهای صنعتی، در صنعت فرآوری مواد معدنی نیز علیرغم پیچیدگیهای موجود در مراحل مختلف از جمله خردایش و فلوتاسیون کاربرد دارد. استفاده از سیستمهای کنترل در بالابردن کارایی هر بخش و جلوگیری از افت مواد معدنی، مواد شیمیایی و انرژی تاثیر قابل توجهی دارد. با توجه به توسعه رویکردها و روشهای کنترل در صنایعی مانند صنایع پتروشیمی، به کارگیری این روشها و کنترلکنندهها مشکلاتی را در مدارهای فرآوری ایجاد میکند که این مشکلات از طبیعت کانه و خواص پال ناشی میشوند و در این خصوص بایستی روشهای کنترل پیشرفته و هوشمند به کار گرفته شود. بنابراین شناخت تئوریهای کنترل امری ضروری است و برای بهینه سازی و پایدارسازی فرآیندها باید از روشهای جدید کنترل در فرآوری مواد معدنی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

کنترل اتوماتیک، فرآوری مواد معدنی، روشهای کنترل، حسگرهای کنترلی

سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی


نویسندگان

حمزه اسحقی

ایمیل: hamzeheshaghi@gmail.com
وابستگی سازمانی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن٬ فراوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی


منابع

[1] مهندس عبدی، کنترل اتوماتیک، جزوه درسی، دانشکده فنی اراک، 1386

[2] Gupta, A., and Yan, D., Contorol process in mineral processing design and operation: an introduction, 622-671, 2006

[3] Jain, S.K., Sampling, mill control and computer in ore processing in mineral processing, Ch. 19, 463-483, CBS, 2001

[4] Coughanowr, D.R., Process systems analysis and control, Second Eds., Mc- Grawhill chemical engineering series, 566, 1991

[5] Flintoff, B., Introduction to process control in mineral processing plant design, practice, and control, Mular, A.L., Halbe, D.N and Barratt, D.J (Eds), 2051-2063, 2001

[6] Christie, D.J and Chase, P.W., Automatics controls in mineral processing handbook, Weiss, N(Eds), Section 31, 1-16, SME, AIME, 1985

[7] Smith, G.C., Jordaan, L., Singh, A., Vandayar, V., Smith, V.C., Muller, B and Hulbert,  D.G., Innovative process control technology for milling and flotation circuit operations, The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy, 353-366, 2004

سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی


نحوه ارجاع دادن

ونکور

اسحقی ح. سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی. فصل‌نامه بلور. 2017; 19(38):29-34


آپا

اسحقی, ح. (2017). سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی. فصل‌نامه بلور, 19(38), 29-34.


شیکاگو

حمزه اسحقی "سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی". فصل‌نامه بلور 19, شماره. 38 (2017).

سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی


اشتراک گذاری

بر روی آیکون شبکه اجتماعی که می‌خواهید این مقاله را در آن به اشتراک بگذارید کلیک کنید.