تخمین وجود کانی سازی سولفیدی در پیروکسنیت های منطقه کوه سرخ با استفاده از ژوهان


خلاصه مقاله

مدل ژوهان مدلی است که وجود یا عدم وجود کانی سازی (Ni-Cu) در کمپلکس های افیولیتی تخمین میزند. در این مدل ما با استفاده از ترکیب کرومیت های موجود در کمپلکس های افیولیتی میتوانیم پی به وجود یا عدم وجود کانی سازی سولفیدی در کمپلکس افیولیتی پی ببریم. در این نوشته مدل ژوهان به طور مختصر معرفی شده و ازاین مدل برای منطقه کوه سرخ کهنوج استفاده شده است و مشخص شده که در این منطقه کانی سازی سولفیدی وجود ندارد.

تخمین وجود کانی سازی سولفیدی در پیروکسنیت های منطقه کوه سرخ با استفاده از ژوهان


نویسندگان

حجت الله لطفی پور*

وابستگی سازمانی: کارشناس ارشد مهندسی معدن

تخمین وجود کانی سازی سولفیدی در پیروکسنیت های منطقه کوه سرخ با استفاده از ژوهان


نحوه ارجاع دادن

ونکور

لطفی پور ح. تخمین وجود کانی سازی سولفیدی در پیروکسنیت های منطقه کوه سرخ با استفاده از ژوهان. فصل‌نامه بلور. ; 5(10):4


آپا

لطفی پور, ح. (). تخمین وجود کانی سازی سولفیدی در پیروکسنیت های منطقه کوه سرخ با استفاده از ژوهان. فصل‌نامه بلور, 5(10), 4.


شیکاگو

حجت الله لطفی پور "تخمین وجود کانی سازی سولفیدی در پیروکسنیت های منطقه کوه سرخ با استفاده از ژوهان". فصل‌نامه بلور 5, شماره. 10 ().

تخمین وجود کانی سازی سولفیدی در پیروکسنیت های منطقه کوه سرخ با استفاده از ژوهان


اشتراک گذاری

بر روی آیکون شبکه اجتماعی که می‌خواهید این مقاله را در آن به اشتراک بگذارید کلیک کنید.