تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایه شلومبرژه با استفاده از حل عددی معادلات منحنی های کمکی


خلاصه مقاله

پردازش و تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایش شلومبرژر عموما با روش دستی و با تطابق منحنی های مادر و کمکی صورت میگرد. روش مذکور علاوه بر اینکه در مورد تعداد زیاد گمانه های الکتریکی وقت گیر و طاقت فرسا است، در پاره ای از موارد نیز با خطاهای فاحشی از سلیقه مفسر، منطبق نبودن مقیاس منحنی ها با نمودار داده های صحرایی و... برخوردار است. در این نوشته ها با استفاده از معادلات منحنی های کمکی و مادر و حل عددی آنها به وسیله روش کارآمد تجزیه مقادیر منفرد(SVD) و تهیه برنامه کامپیوتری مرتبط سعی در مرتفع نمودن بعضی از مشکلات فوق الذکر شده است.

تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایه شلومبرژه با استفاده از حل عددی معادلات منحنی های کمکی


نویسندگان

علی محمد باقری

وابستگی سازمانی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایه شلومبرژه با استفاده از حل عددی معادلات منحنی های کمکی


نحوه ارجاع دادن

ونکور

باقری ع. تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایه شلومبرژه با استفاده از حل عددی معادلات منحنی های کمکی. فصل‌نامه بلور. ; 5(10):9


آپا

باقری, ع. (). تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایه شلومبرژه با استفاده از حل عددی معادلات منحنی های کمکی. فصل‌نامه بلور, 5(10), 9.


شیکاگو

علی محمد باقری "تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایه شلومبرژه با استفاده از حل عددی معادلات منحنی های کمکی". فصل‌نامه بلور 5, شماره. 10 ().

تفسیر داده های گمانه زنی الکتریکی با آرایه شلومبرژه با استفاده از حل عددی معادلات منحنی های کمکی


اشتراک گذاری

بر روی آیکون شبکه اجتماعی که می‌خواهید این مقاله را در آن به اشتراک بگذارید کلیک کنید.