نمایش داده های متعلق به محیط های آبراهه ای


خلاصه مقاله

تصمیم گیری سریع و آسان درمورد داده ها نیازی بوده که محققان را مجبور به تهیه نمودار ها و نقشه های مختلف کرده است و اهمیت قضیه هنگامی مشخص میشود که سعی در تهیه ی نقشه ای شود که بیشترین تشابه را با واقعیت داشته باشد. نمونه برداری از آب و یا رسوبات آبراهه ای به دلیل ماهیت برداری آبراهه ها خود از جمله مشکلاتی است که همیشه سعی در حل آن و تهیه نقشه ای معرف برای آن بوده است. در این مقاله یکی از مناسب ترین روش ها برای تهیه ی نقشه های نمونه های برداشت شده از آب و یا رسوبات آبراهه ای ارائه شده است.

کلمات کلیدی

رسوبات آبراهه ای، نمونه های ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای

نمایش داده های متعلق به محیط های آبراهه ای


نویسندگان

نمایش داده های متعلق به محیط های آبراهه ای


نحوه ارجاع دادن

ونکور

نمایش داده های متعلق به محیط های آبراهه ای. فصل‌نامه بلور. ; 5(10):8


آپا

(). نمایش داده های متعلق به محیط های آبراهه ای. فصل‌نامه بلور, 5(10), 8.


شیکاگو

"نمایش داده های متعلق به محیط های آبراهه ای". فصل‌نامه بلور 5, شماره. 10 ().

نمایش داده های متعلق به محیط های آبراهه ای


اشتراک گذاری

بر روی آیکون شبکه اجتماعی که می‌خواهید این مقاله را در آن به اشتراک بگذارید کلیک کنید.