جواهرنامه (معرفی جواهر الماس)


جواهرنامه (معرفی جواهر الماس)


نویسندگان

علیرضا هاشمی

ایمیل: alirezahashemi@aut.ac.ir
وابستگی سازمانی: دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جواهرنامه (معرفی جواهر الماس)


نحوه ارجاع دادن

ونکور

هاشمی ع. جواهرنامه (معرفی جواهر الماس). فصل‌نامه بلور. 2018; 20(40):10


آپا

هاشمی, ع. (2018). جواهرنامه (معرفی جواهر الماس). فصل‌نامه بلور, 20(40), 10.


شیکاگو

علیرضا هاشمی "جواهرنامه (معرفی جواهر الماس)". فصل‌نامه بلور 20, شماره. 40 (2018).

جواهرنامه (معرفی جواهر الماس)


اشتراک گذاری

بر روی آیکون شبکه اجتماعی که می‌خواهید این مقاله را در آن به اشتراک بگذارید کلیک کنید.